Menu

GEOMET

Technologie povrchových úprav

Geomet je nově vytvořená povrchová úprava na bázi vody obsahující mikrolamely zinku, která nahrazuje Dacromet. Byla vyvinuta ve společnosti NOF METAL COATINGS EUROPE S.A., sídlící ve Francii. Geomet je známý a využívaný v celosvětovém měřítku a splňuje technické požadavky všech hlavních výrobců automobilů po celém světě.
Vzhled
Tato povrchová úprava je stříbrno-šedá. Na přání zákazníka může obsahovat vrchní organickou vrstvu různých barev.
Technické parametry

Geomet působí jako ochrana proti korozi čtyřmi způsoby:

• Bariérová ochrana: překrývající se mikrolamely zinku a hliníku zabezpečují vynikající bariéru mezi ocelovým podkladem a korozivním médiem.
• Katodická ochrana: zinek obsažený v ochranném povlaku ochraňuje ocel.
• Pasivace: oxidy kovů zpomalují korozní reakci zinku a železa, a tím zabezpečují 3krát větší antikorozní ochranu než čistý zinek.
• Samoopravná vlastnost: Zinek oxiduje a mění se v porušené oblasti v uhličitan, aktivně zaceluje povrchovou úpravu a obnovuje bariérovou ochranu.
Jeho výhodou je tenká vrstva, která zabezpečuje ochranu proti korozi od 600 do 1000 hodin v solné komoře dle normy ASTM B117.

Hlavní výhody

• výborný vzhled
• výborná přilnavost povrchové úpravy
• výborná přilnavost k materiálu
• kompatibilní s elastickými prvky
• výborné výsledky v solné komoře (přesahuje 600 hodin)
• je zde možnost nanášení vrchních vrstev pro dosažení požadovaných vlastností
• elektricky vodivé (pokud není aplikován resistentní top coat)
• malá tloušťka povrchu cca 5–7 µm umožňuje použití na dílech malých rozměrů, protože Geomet snižuje možnost vzniku přebytečné barvy, a také nezanáší závity
• lze nanášet požadovaná mazadla
• nízká VOC – šetrné k životnímu prostředí
• Geomet 500 je výhodný pro závitové spoje
• výhodná cena
• vhodné pro aplikaci hromadnou metodou Dip Spin
• způsob aplikace nezpůsobuje vodíkovou křehkost
• na bázi vody, neobsahuje šestimocný chrom
• výborná bimetalická ochrana (zvláště při kontaktu s hliníkem)

Specifikace

• BMW GS 90010 ZnS3
• Ford S438
• GM 3359
• LRES 22.ZS05
• TL245 (VW)
a další.
Nabízené typy Geometu
Geomet je k dispozici ve třech podobných variantách, a to:

Geomet 500

Speciálně vytvořený pro povrchovou úpravu spojovacích prvků a malých částí k dosažení odolnosti proti korozi 600 hodin. Upravuje tření (dává typický koeficient tření 0,15). Hodnota tření může být ještě upravena přidáním dalšího vrchního povlaku. Je to přímá náhrada povrchové úpravy Dacromet 500.

Geomet 321

Tento proces se používá na výlisky, spojovací prvky a malé části. Obvykle se aplikuje v případech, kde je vyžadována odolnost proti korozi 720 hodin a více. Umožňuje na sebe aplikovat vrchní těsnící vrstvu, která může obsahovat mazadlo.

Geomet 720

Tento materiál se používá k dosažení vysoké odolnosti proti korozi při velmi malé tloušťce (až 1 500 hodin v solné komoře).

Metody aplikace

Součástky vyžadují důkladné očištění povrchu před aplikací. Na rozdíl od jiných zinkových povlaků nevyžadují fosfátovaní. Nanášení se provádí třemi způsoby:
1. Hromadné nanášení smáčením v koši a odstředěním přebytečné barvy. Tento proces se vždy dvakrát opakuje, aby se zajistila stejnoměrná vrstva a celistvý povrch. (Dip-Spin)
2. Pro větší díly se používá metoda zavěšením, smočením a následným odstředěním barvy pro odstranění přebytečné barvy. (Dip Drain)
3. Stříkání užívá tradiční robotické stříkací techniky. Tato metoda se používá pro částečnou úpravu větších dílů, jako např. brzdové kotouče, a také pro rovnoměrnou povrchovou úpravu zapuštěných částí, u kterých hrozí zanesení barvou.
Po každém z výše uvedených postupů aplikace následuje tepelná úprava pro vytvrzení povrchu.

Podkladový materiál komponentů

Geomet byl vytvořen k tomu, aby poskytoval výbornou protikorozní ochranu dílů z oceli. Může být použit i na dalších podkladech, jako například nerezová ocel, kde napomáhá k odolnosti vůči oděru, u hliníku pomáhá při bimetalických problémech. Nehodí se na prvky z mědi nebo mosazi.

Vliv na životní prostředí

Povrchové úpravy, skládající se z mikrolamel zinku, vytvořené na bázi vody, nepotřebují žádná rozpouštědla pro jejich ředění nebo čištění zařízení a strojů. Tím je, ze všech úprav obsahující mikrolamely zinku, Geomet nejvíce přátelský k životnímu prostředí. Jeho schopnost dávat dobrou ochranu proti korozi při slabé tloušťce také snižuje vliv na životní prostředí