Menu

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

Dokument „Zásady a informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“), spolu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení je ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka, IČO: 26760789, (dále jen: „správce“).
2. Další kontaktní údaje správce jsou email: sales@anocote.cz, telefon: +420 495 221 331
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nemá zákonnou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

• Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. (dále jen “Plnění smlouvy”) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
• Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů

Zákonný důvod
Plnění smlouvy
Účel
Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Údaje
Osobní údaje klientů kontaktní a identifikační údaje klientů
Zdroj údajů
Kontaktní formulář, objednávka
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
zajišťující služby provozování webu/e-shopu, subdodavatelé

Zákonný důvod
Oprávněný zájem
Účel
Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
Údaje
Kontaktní údaje klientů
Zdroj údajů
Informace z objednávek
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Mailingové služby

Zákonný důvod
Oprávněný zájem
Účel
Běžná analýza návštěvnosti a prevence podvodů a útoků na server
Údaje
Pseudonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy
Zdroj údajů
Registrace a vytvoření pseudonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou apod.
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Služby pro sledování pohybu uživatele na webu

• Pokud se stanete našimi zákazníky, tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu.
• Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x kvartálně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.
• Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
o V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky, a to nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
o V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
o po dobu, než je vyjádřen nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (odhlášení z newsletteru)
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty subdodavatelům služeb, poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují např. účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte
o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,
o právo opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení.
o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení.
o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a
o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce dále přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání apod.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Poslední revize dokumentu k 1.8.2019

Cookies

ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka, IČO: 26760789, sales@anocote.cz (dále jen „společnost“) je provozovatelem těchto webových stránek a jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Soubory cookie a podobné technologie používáme k ukládání a zapamatování vašich předvoleb a nastavení, což usnadňuje přihlašování, poskytování reklam založených na zájmech, boj proti podvodům, analýzu užívání našich stránek a naplňování dalších oprávněných účelů.
Standardní webové prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.
Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru.
Odmítnete-li používání běhových cookies, nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.