Menu

Zimní uzávěrka firmy ——- Winter closure

 

Vážení zákazníci,

Rádi bychom Vás informovali o zimní uzávěrce výroby v naší firmě, která bude probíhat v 51. a 52. týdnu roku 2023, konkrétně od 18. do 29. prosince. Výroba se znovu zahájí 2. ledna. Ve zmíněné době NEBUDE zajištěn výdej hotového zboží dokončeného před začátkem uzávěrky, ani příjem zboží nového.

Zpracování do začátku zimní uzávěrky garantujeme u zboží dodaného do zinkových lamel do 24. listopadu a u závitového jištění do 17. listopadu. U dílů dodaných později NELZE garantovat zhotovení do začátku zimní uzávěrky. Uvedené termíny platí pro běžně zasílané objemy. U plánovaných zpracování větších množství je nutné si zpracovatelnost předem ověřit.

Prosíme, poznamenejte si tyto termíny a plánujte dle nich případné využití našich služeb.

Přejeme Vám radostné a odpočinkové Vánoční svátky a těšíme se na vzájemnou spolupráci i v příštím roce.

Děkujeme.

 

Dear customers,

We would like to inform you that we will have a winter closure in weeks 51. and 52. of 2023 that means from December 18th – December 29th. Production will start again on 2nd January. At that time there will be NO possibility of picking up the finished goods completed before the closure and receiving of new goods.

We guarantee processing until the beginning of the winter closure for goods delivered to zinc lamellas by November 24th and for thread locking by November 17th. For parts delivered later, production CANNOT be guaranteed until the beginning of the winter closure. The stated dates apply to normally sent volumes. For the planned processing of larger quantities, it is necessary to check the processability in advance.

Please, take it in consideration and use it for future planning regarding potential using of our service.

We wish you restful and joyful Christmas holidays and look forward to our cooperation in new year.

Thank you.

Bookmark and Share