Menu

Zimní uzávěrka výroby – Winter closure

Vážení zákazníci,

Rádi bychom Vás informovali o zimní uzávěrce výroby v naší firmě, která bude probíhat v 51. a 52. týdnu roku 2021, konkrétně od 23. do 31. prosince. Výroba se znovu zahájí 3. ledna. Ve zmíněné době NEBUDE zajištěn výdej hotového zboží dokončeného před začátkem uzávěrky, ani příjem zboží nového.

Zpracování do začátku zimní uzávěrky garantujeme u zboží dodaného do zinkových lamel do 30. listopadu a u závitového jištění do 16. listopadu. U dílů dodaných později NELZE garantovat zhotovení do začátku zimní uzávěrky.

Prosíme, poznamenejte si tyto termíny a plánujte dle nich případné využití našich služeb.

Přejeme Vám radostné a odpočinkové Vánoční svátky a těšíme se na vzájemnou spolupráci i v příštím roce.

Děkujeme.

 

Dear customers,

We would like to inform you that we will have a winter closure in weeks 51. and 52. of 2021 that means from December 23rd – December 31st. Production will start again on 3th January. At that time there will be NO possibility of picking up the finished goods completed before the closure and receiving of new goods.

We guarantee processing until the beginning of the winter closure for goods delivered to zinc lamellas by November 30th and for thread locking by November 16th. For parts delivered later, production CANNOT be guaranteed until the beginning of the winter closure.

Please, take it in consideration and use it for future planning regarding potential using of our service.

We wish you restful and joyful Christmas holidays and look forward to our cooperation in new year.

Thank you.

Bookmark and Share